Reference

REFERENČNA LISTA NEKATERIH OBJEKTOV:

 1. Poslovni objekt Ključavničarstvo Deržič Veliki Obrež (ogrevanje, vodovod, sončni kolektorji)
 2. Grad Pišece – I. in II. faza (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 3. Rekonstrukcija prostorov RR na objektu Krka d.d. Novo mesto (obnova sanitarij in laboratorija)
 4. Sušilnica Bistrica ob Sotli (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 5. Krka sinteza 1, Krško (ureditev sanitarij)
 6. Bolnica Brežice-energetska sanacija objektov (vodovod, ogrevanje)
 7. Mencingerjeva hiša Krško – rekonstrukcija objekta CKŽ 2 (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 8. Stanovanjska hiša Gen (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 9. Zdravstveni dom Sevnica in Zdravstvena postaja Krmelj – energetska sanacija (ogrevanje)
 10. Vinska klet Jarkovič (vodovod)
 11. Osnovna šola Dobova – obnova sanitarij
 12. Grad Rajhenburg – Celostna prenova (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 13. Job center Krško (vodovod, ogrevanje)
 14. Livarna Štore - Kovis (ogrevanje, vodovod, komprimirani zrak, prezračevanje,plin, hlajenje)
 15. Vulkanizerstvo Špica Veliki Podlog (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 16. Veterinarska ambulanta Leskovec (vodovod, ogrevanje, prezračevanje, hlajenje)
 17. Turizem na kmetiji Mastnak (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 18. Valvasorjeva hiša Krško (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 19. Stanovanjsko poslovni objekt ARH Leskovec pri Krškem (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 20. Dom duhovnih vaj Sv. Križ Podbočje (ogrevanje, vodovod)
 21. Pokopališka kapela Leskovec (ogrevanje, vodovod)
 22. Fibernet Brezovica pri Ljubljani (ogrevanje, vodovod)
 23. Skladišče in prodajalna rezervnih delov Slovenska vas – VELAS (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 24. Kovinsko predelovalni obrat Šentlenart – KOVIS ( vodovod, prezračevanje, hlajenje, komprimirani zrak, plinska instalacija)
 25. Adaptacija dvorane s pomožnimi prostori v domu kulture Radeče (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 26. Rekonstrukcija proizvodne hale 3. medetaže v proizvodnji hali 3 – Holzschuh (ogrevanje, vodovod, komprimirani zrak, hlajenje, prezračevanje)
 27. PSO Krmelj (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 28. PSO Brežice (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 29. Ureditev prostorov knjižnice Sevnica (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 30. Numip Krško – merilnica in predavalnica (ogrevanje in vodovod)
 31. Poslovni objekt POS-1 Šentjernej (vodovod, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje)
 32. Ekonomska in trgovska šola Brežice – adaptacija podstrešja (ogrevanje, vodovod, prezračevanje, hlajenje)
 33. Rekonstrukcija OŠ Brežice (ogrevanje, vodovod, plin)
 34. Gostilna in penzion Les (ogrevanje, vodovod, hlajenje)
 35. Knjižnica Brežice (ogrevanje, vodovod, prezračevanje)
 36. Trgovski center TUŠ Krško (ogrevanje, vodovod)
 37. Rastlinjaki v Tešanovcih (ogrevanje)
 38. Poslovni objekt SL-inženiring Leskovec pri Krškem (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 39. Osnovna šola Kapele (vodovod, ogrevanje, prezračevanje, hlajenje)
 40. Poslovni objekt Obrežje A in komunalna infrastruktura GPO južni del (vodovod, ogrevanje, prezračevanje)
 41. Hotel&restavracija Tri lučke, Sremič
 42. Skladiščno industrijska stavba Willy Stadler
 43. Energetska sanacija OŠ Adama Bohoriča Brestanica
 44. Energetska sanacija športne dvorane pri OŠ Leskovec pri Krškem
 45. Kranjčevič Matjaž, Leskovec pri Krškem – stanovanjsko poslovni objekt
Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo izbrati optimalno rešitev.